Hydraulika siłowa

Węże hydrauliczne

Dobór węża lub przewodu hydraulicznego musi być dokonany w taki sposób aby wartość maksymalnego ciśnienia roboczego była równa lub większa od maksymalnego ciśnienia panującego w układzie. Należy uważać aby nie pomylić wartości maksymalnego ciśnienia roboczego z wartością ciśnienia rozrywającego i nie używać wartości ciśnienia rozrywającego w celu doboru węża lub przewodu hydraulicznego. Należy sprawdzić czy temperatury medium i otoczenia, zarówno stałe jak i chwilowe nie przekraczają zalecanych zakresów temperatur pracy dla danego węża lub przewodu hydraulicznego. Temperatury zarówno wyższe jak i niższe od zalecanych mogą wpłynąć na pogorszenie parametrów węża lub przewodu hydraulicznego, a nawet jego uszkodzenia i pojawienia się przecieków. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów hydraulicznych z promieniem gięcia mniejszym niż zalecany.

Przewody te są zalecane dla cieczy hydraulicznych opartych na olejach mineralnych i syntetycznych (HL, HLP, HLPD) dla emulsji wodno-olejowych (HFAE, HFAS, HFB) oraz emulsji wodno-glikolowych (HFC), dla smarów.

Generalnie przewody te mogą być stosowane w układach, w których używa się biodegradowalnych cieczy hydraulicznych (HETG, HEPG, HEES), jednakże z ograniczeniami ze względu na stosowane dodatki.

Uwaga: Jednoczesne występowanie maksymalnego ciśnienia pracy, przy maksymalnej temperaturze i minimalnym promieniu gięcia skraca trwałość wyrobu!

Budowa węża:
 • Rura: olejoodporny kauczuk syntetyczny
 • Wzmocnienie:
     1SN, 1SN M-FLEX, 1SC, 1SN-K - 1 oplot z drutu stalowego
     2SN, 2SN M-FLEX, 2SC, 2SN-K, SPC2 - 2 oploty z drutu stalowego
     SPC3 - 3 oploty z druty stalowego
     4SP, 4SH, R12, FLEXLINE - 4 oploty spiralne z drutu stalowego
     R13, R15 - 4 do 6 oplotów spiralnych z drutu stalowego
 • Pokrycie: kauczuk syntetyczny odporny na wysoką temperaturę, ścieranie, działanie ozonu, wpływy atmosferyczne, kolor czarny.

Zalecane płyny: oleje mineralne i syntetyczne, glikol i poliglikol emulsje wodno-olejowe (do +100ºC).
Zakres temperatur: temperatura stała -40ºC do +135ºC, temperatura szczytowa do +150ºC.

Węże hydrauliczne

1SC/1SN Jednooplotowy 1SC / 1SN2SC/2SN Dwuoplotowy 2SC / 2SN4SP/4SH Czterooplotowy 4SP / 4SHWęże do urządzeń myjących zimno i ciepłowodnych

1SN Jednooplotowy 1SN2SN Dwuoplotowy 2SNWęże z twprzywa PTFE

PTFE Wąż z tworzywa PTFEWąż termoplastyczny

SAE100R7 Wąż termoplastyczny z 2 oplotami z poliestru SAE100R7